Zvláštní řešení CKD / MKD / SKD

Individuální výroba dle vašich požadavku a potřeb...

Souběžně s rozvojem našeho stálého sortimentu navrhujeme a vyrábíme vlastní speciální obaly pro následnující odvětví průmyslu: automobilový, strojírenský, elektrotechnický, elektronický a letecký.

To nám společně s našimi zákazníky dovoluje dosáhnout nejvyšší účinnosti a řešení.


Upravené dřevěné nebo kombinované obaly vyvíjíme dle vašich speciálních požadavků.

Je to sitio web usa cookies. Návštěvníci si zde mohou vychutnávat cookies. Další informace