Gühring - přepravní obaly vyrobené ze dřeva

Dřevěné obaly - trvalé povahy.

  • vysokou přidanou hodnotu
  • ochrana klimatu prostřednictvím Co2
  • obnovitelné zdroje – zachování fosilního zdroje
  • snadné odstranění

Vedle pozitivních vlastností, které má dřevo je tím pádem nejvíce šetrný obalový materiál. Fosilní suroviny vznikají šetrnou tvorbou hodnot, opětovná využtitelnost a dlouhá životnost je obzvláště vysoká.

Na konci procesu neobsahují dřevěné obaly více Co2,než které byly původně obsaženy materiálu, kromě toho neobsahují dřevěné obaly žádné toxiny. Zpracování odpadu je takřta bezproblémové.


GÜHRING – k životnímu prostředí s láskou.